1:1 Coachning, 6 eller 12 sessioner

Coachningen utgår ifrån var på din resa du befinner dig och vilka mål du har. Våra samtal (via Zoom) bestäms av dina aktuella behov – det är du som avgör vad som känns viktigt att ta upp och coachningen bygger på ömsesidig uppriktighet i en trygg atmosfär. Sessionerna kan kompletteras med taktiker eller övningar som du kan testa och mellan våra samtal kan du nå mig om du behöver extra stöd.

Coachning är framförallt framåtblickande och handlingsorienterat, även om vi ibland kan behöva gå tillbaka i tiden för att söka svar. Det handlar mer om vart du vill komma än där du har varit!

All min coachning sker strikt konfidentiellt och under respektfulla, fördomsfria former. Du kan alltid känna dig trygg i förvissningen att allt som kommuniceras under, mellan och efter avslutat samarbete, aldrig når utomstående.

Du behöver INTE sluta dricka för att bli coachad av mig!
Ditt eget engagemang är avgörande för hur din förändring kommer att se ut.

Min roll som coach är att rikta blicken mot nya perspektiv, att hjälpa dig hitta de lösningar som döljer sig för dig.

TOP

Prenumera på mitt nyhetsbrev!

* måste fyllas i
Jag lovar, det kommer inte drälla in mejl från mig! Nyhetsbrevet skickar jag ut varannan vecka och du kan avregistrera dig när som helst.